Menu
Sizi Anlıyoruz...

Psikolojik Test Uygulamaları

Psikolojik test uygulaması, bilişsel ve duygusal işleyişe dair bireysel yetileri ölçen bir çalışmadır. Kişinin, belli koşullar altında ve belli yönergeler doğrultusundaki performansının gözlemlenmesine dayanır. Bu gözlemler, norm olarak belirlenen grupla kıyaslanma yoluyla istatiksel olarak değerlendirilir ve kişiye dair bir veri olarak raporlanır. Bu veri, kişinin işlevselliğini değerlendirmede yol göstericidir.

Merkezimizde; WISC-R çocuklara yönelik zeka testi, WAIS yetişkinlere yönelik zeka testi, TAT yetişkinlere, CAT çocuklara yönelik projektif test, MMPI, Rorschach, Denver II, Gessell, Goodenough, Frostig Görsel Algı Testi, Peabody, Bender Gestalt Görsel Motor Algılama testi, Stanford Binet Zeka Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu, Löisa Düs, Temel Kabiliyetler (7-11 yaş) testleri uygulanmaktadır.

Psikolojik Test Uygulamaları
Loading