Menu
Sizi Anlıyoruz...

Stratejik Aile Terapisi

Stratejik Aile terapisinde odak aile sistemidir ve bugüne odaklıdır. Sorun davranış sistem içindeki etkileşimin ürünüdür. Sorunlu davranışlara ve semptomlara ilişkiler üzerinden bakar. Stratejik aile terapisti ve aile içi etkileşimleri incelemesine değerlendirerek danışanlara doğrudan ya da paradoksal öneriler verir ve sorunun çözümlenmesine yardımcı olur. Ailenin ve çiftin kullandığı işlevini artık yitirmiş ve sorun olmuş yöntemler yerine sorunun çözümü için ailenin ve çiftin yeni yöntemler bulmalarını sağlar.

Psikodinamik Yaklaşım

EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme)

Çözüm Odaklı Terapi

Çift Terapisinde Psikobiyolojik Yaklaşım (PACT)

Imago Çift Terapisi

Sistemik Yaklaşım

Gestalt Yaklaşımı

Dizim Tekniği

Psikodrama

Oyun Terapisi

Bilişsel Terapi

Stratejik Aile Terapisi
Loading