Menu
Sizi Anlıyoruz...

Gestalt Yaklaşımı

Gestalt yaklaşımı; şimdi ve burada ilkesi üzerinden çalışan, humanistik bir terapi yaklaşımıdır.

Gestalt yaklaşımı; kişiyi, süregelen bir biçimde ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan bir organizma olarak görür. Kişi, bunu yaparken kaçınılmaz olarak çevresiyle ilişki içindedir. Kişinin ihtiyaçları ve çevresinin sundukları örtüşmediğinde zorlanmalar baş gösterir. Kişi bu zorlanmaları yadsır ve onlarla bilinçli bir düzlemde temas etmezse psikolojik sağlıksızlık baş gösterir. Bunun sebebi, karşılanmamış ihtiyaçların, yadsınmış olsalar bile, organizma üzerinde etki etmeye ve kişiyi güdülemeye devam etmesidir. Böylelikle, kişinin çevreyle etkileşimi, güncel değil geçmiş meselelerin üzerinden olur ve bu kişide parçalanmışlık duygusuna yol açar.

Gestlat yaklaşımı, var oluşu; duygusal, düşünsel, bedensel ve tinsel boyutların bir bütünü olarak görür. Danışanlarda bu dört boyutun hepsi üzerinde farkındalık yaratmayı hedefler. Kişi gerçek ihtiyaçlarını gördükçe, çatışmalarının üstesinden gelebilir ve değişim sürecini başlatabilir. Bu yolla, yaşamın getirdikleri karşısında daha esnek bir tutum da geliştirebilir.

Psikodinamik Yaklaşım

EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme)

Çözüm Odaklı Terapi

Çift Terapisinde Psikobiyolojik Yaklaşım (PACT)

Imago Çift Terapisi

Sistemik Yaklaşım

Stratejik Aile Terapisi

Dizim Tekniği

Psikodrama

Oyun Terapisi

Bilişsel Terapi

Gestalt Yaklaşımı
Loading