A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Gestalt Yaklaşımı - Pakua Psikoloji
Menu
Sizi Anlıyoruz...

Gestalt Yaklaşımı

Gestalt yaklaşımı; şimdi ve burada ilkesi üzerinden çalışan, humanistik bir yaklaşımıdır.

Gestalt yaklaşımı; kişiyi, süregelen bir biçimde ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan bir organizma olarak görür. Kişi, bunu yaparken kaçınılmaz olarak çevresiyle ilişki içindedir. Kişinin ihtiyaçları ve çevresinin sundukları örtüşmediğinde zorlanmalar baş gösterir. Kişi bu zorlanmaları yadsır ve onlarla bilinçli bir düzlemde temas etmezse içsel düzensizlikler baş gösterir. Bunun sebebi, karşılanmamış ihtiyaçların, yadsınmış olsalar bile, organizma üzerinde etki etmeye ve kişiyi güdülemeye devam etmesidir. Böylelikle, kişinin çevreyle etkileşimi, güncel değil geçmiş meselelerin üzerinden olur ve bu kişide parçalanmışlık duygusuna yol açar.

Gestlat yaklaşımı, var oluşu; duygusal, düşünsel, bedensel ve tinsel boyutların bir bütünü olarak görür. Danışanlarda bu dört boyutun hepsi üzerinde farkındalık yaratmayı hedefler. Kişi gerçek ihtiyaçlarını gördükçe, çatışmalarının üstesinden gelebilir ve değişim sürecini başlatabilir. Bu yolla, yaşamın getirdikleri karşısında daha esnek bir tutum da geliştirebilir.

Psikodinamik Yaklaşım

EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme)

Çözüm Odaklı Yaklaşım

Çift Danışmanlığında Psikobiyolojik Yaklaşım (PACT)

Imago Çift Danışmanlığı

Sistemik Yaklaşım

Stratejik Aile Danışmanlığı

Dizim Tekniği

Psikodrama

Oyun Üzerinden Danışmanlık

Bilişsel Yöntem

Gestalt Yaklaşımı
Loading