Menu
Sizi Anlıyoruz...

Oyun Terapisi

Oyun; çocuğun yaşantısının doğal bir parçası olduğu gibi, gelişiminde de çok önemli bir işleve sahiptir. Sözel becerileri yetişkinler kadar gelişmemiş olan çocuklar; duygusal ihtiyaçlarını ve yaşadıkları zorlanmaları oyun yoluyla dışa vururlar. Oyun, çocuğun iç dünyasında yaşadıklarını yansıtan bir ayna gibidir. Oyunun, bir pekiştirme ve işlemleme süreci içerdiği de söylenebilir. Çocuklar, gerek travmatik deneyimlerini, gerekse gelişimsel ilerlemelerini oyuna yansıtırlar; bir anlamda bunları “oyun içinde çalışırlar”. Çocukların duygusal ve davranışsal problemlerinin çözümünde oyunun bir araç olarak kullanılmaya başlanması, bu gelişimsel işlevlerin bir sonucu olmuştur.

Oyun terapisi; çok sayıda psikolojik ekollerden beslenir. Çocukla bireysel olarak çalışılabildiği gibi; ebeveyn ve çocuğun seansa birlikte alındığı terapiler de yapılır. Bu yolla, hem sorunun çözümü sağlanır, hem de ebeveyn ve çocuğun arasındaki ilişki güçlendirilir.

Psikodinamik Yaklaşım

EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme)

Çözüm Odaklı Terapi

Çift Terapisinde Psikobiyolojik Yaklaşım (PACT)

Imago Çift Terapisi

Sistemik Yaklaşım

Stratejik Aile Terapisi

Gestalt Yaklaşımı

Dizim Tekniği

Psikodrama

Bilişsel Terapi

Oyun Terapisi
Loading