Menu
Sizi Anlıyoruz...

Dizim Tekniği

Bert Hellinger tarafından transaksiyonel analiz, psikodrama ve aile heykeli çalışmalarından esinlenerek ortaya çıkarılmış bir tekniktir. Aile dizimi, normalde saklı işleyen aile dinamiklerini görünür hale getirmeye yarayan bir anlamda ailenin ruhsal röntgenini çekmek için kullanılan bir araçtır.

Psikodinamik Yaklaşım

EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme)

Çözüm Odaklı Terapi

Çift Terapisinde Psikobiyolojik Yaklaşım (PACT)

Imago Çift Terapisi

Sistemik Yaklaşım

Stratejik Aile Terapisi

Gestalt Yaklaşımı

Psikodrama

Oyun Terapisi

Bilişsel Terapi

Dizim Tekniği
Loading