Menu
Sizi Anlıyoruz...

Bilişsel Terapi

Bilişsel Terapi yaklaşımı, işlevsel olmayan düşüncelerin kişinin psikolojik sağlığını ve davranışlarını olumsuz yönde etkilediğini ileri sürmektedir. Bu yaklaşıma göre, bir davranışa veya duyguya neden olan şey altta yatan düşüncelerdir. Bu terapi yöntemi ile çarpıtılmış veya işlevsel olmayan düşüncelerin çeşitli tekniklerle değiştirilmesi vasıtasıyla kişinin duygularının ve buna bağlı olarak da davranışlarının değişmesi mümkün olmaktadır.

Psikodinamik Yaklaşım

EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme)

Çözüm Odaklı Terapi

Çift Terapisinde Psikobiyolojik Yaklaşım (PACT)

Imago Çift Terapisi

Sistemik Yaklaşım

Stratejik Aile Terapisi

Gestalt Yaklaşımı

Dizim Tekniği

Psikodrama

Oyun Terapisi

Bilişsel Terapi
Loading