Menu
Sizi Anlıyoruz...

Çift Terapisinde Psikobiyolojik Yaklaşım (PACT)

İnsanların ilişki kurma biçimlerinin pek çok etkenin yanı sıra aynı zamanda psikobiyolojik faktörlerden de oldukça etkilendiğini ortaya çıkaran ve son yıllarda giderek yayılan yeni bir terapi tekniğidir. Çiftler arasındaki uyumsuzlukların sebebini, uzun süredir tekrarlanan sorunlar karşısında çiftlerin birbirleriyle doğru şekilde uyumlanamamalarına bağlamaktadır. Özellikle çift ilişkisi raydan çıktığı zaman ve zor çiftlerde kullanılabilecek etkili terapi tekniklerini bir araya getirmektedir.

Psikodinamik Yaklaşım

EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme)

Çözüm Odaklı Terapi

Imago Çift Terapisi

Sistemik Yaklaşım

Stratejik Aile Terapisi

Gestalt Yaklaşımı

Dizim Tekniği

Psikodrama

Oyun Terapisi

Bilişsel Terapi

Çift Terapisinde Psikobiyolojik Yaklaşım (PACT)
Loading