Menu
Sizi Anlıyoruz...

Çözüm Odaklı Terapi

Çözüm odaklı yaklaşımda, problemler yerine çözümlere odaklanılır. İnsanlar daha çok kendileri için işe yarayan iyi olan şeyleri görmeme eğilimindedir. Bunun yerine insanlar neyin yanlış olduğuna ve neyin işe yaramadığına odaklanırlar. Bu yaklaşımda danışanlara daha önceden fark etmedikleri kaynakları ve güçleri fark ettirilir. Terapist danışmanlık sürecinde danışanların kendi amaçlarını belirlemesine yardımcı olur. Çözüm odaklı yaklaşım çocuklarda, ergenlerde, ailelerde v çiftlerde her danışan grubunda uygulanan bir yaklaşımdır.

Psikodinamik Yaklaşım

EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme)

Çift Terapisinde Psikobiyolojik Yaklaşım (PACT)

Imago Çift Terapisi

Sistemik Yaklaşım

Stratejik Aile Terapisi

Gestalt Yaklaşımı

Dizim Tekniği

Psikodrama

Oyun Terapisi

Bilişsel Terapi

Çözüm Odaklı Terapi
Loading