Menu
Sizi Anlıyoruz...

Psikodrama

Grup şeklinde yapılan psikoterapi yöntemlerinden biri olan Psikodrama, kişilerin yaşadıkları sorunlara yeniden dönüş yaparak farkındalık kazanmalarına yardımcı oluyor. Sadece grup halinde değil, bireysel olarak da uygulanabilen bu psikoterapi yönteminde bireyler geçmişte yaşadıkları sorunları farklı sahnelerle yeniden tanımlıyor. Diğer kişilerle etkileşim içerisine giriyor, roller değişiyor ve dramatik canlandırmalar yoluyla yaşanan sorunlarla başa çıkma yolları öğrenilebiliyor. Bir nevi tiyatroyu psikolojik tedavide kullanma tekniği olarak nitelendirebileceğimiz Psikodrama, yaşanılanları oyun haline getiriyor ve bu oyun içerisinde rol alarak farkındalığa ulaşılmasına imkân veriyor. Psikolojik bozuklukları rol kuramı içerisinde ele alan bu yöntem ‘gerçeğin yeniden canlandırılması’ olarak nitelendiriliyor.

Psikodinamik Yaklaşım

EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme)

Çözüm Odaklı Yaklaşım

Çift Danışmanlığında Psikobiyolojik Yaklaşım (PACT)

Imago Çift Danışmanlığı

Sistemik Yaklaşım

Stratejik Aile Danışmanlığı

Gestalt Yaklaşımı

Dizim Tekniği

Oyun Üzerinden Danışmanlık

Bilişsel Yöntem

Psikodrama
Loading