Menu
Sizi Anlıyoruz...

EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme)

EMDR; geçmişte yaşanan rahatsız edici ve üzücü çeşitli yaşam olaylarının beyindeki olumsuz etkilerini dönüştürmeye yönelik bir terapi tekniğidir.Çok sayıda psikoloji yaklaşımının çeşitli öğelerini biraraya getirerek; hızlı, güvenilir ve çözüm odaklı bir terapiye olanak sağlar.

İnsanlar, yaşadıkları tüm deneyimleri beyinde işlemleyerek kaydetmeye yönelik doğal bir eğilim taşır. Travmatik dediğimiz sarsıcı yaşam olayları oluştuğunda, bu işlemleme süreci sekteye uğrar ve yaşantılar ham ve işlenmemiş bir şekilde kaydedilir. EMDR, bu işlenmemiş anıları yeniden canlandırarak, , çift yönlü uyaranla sağlıklı bir şekilde işlenmesini sağlar. Böylelikle, travmatik yaşantıların kişi üzerindeki olumsuz izleri ortadan kalkar.

Özelikle taciz, tecavüz, fiziksel veya psikolojik şiddet, ölüm, doğal afet, savaş gibi travmatik deneyimlerde etkinliği kanıtlanan EMDR yöntemi; panik bozukluk, performans kaygısı, sınav kaygısı, her türlü fobi, beden algısı bozuklukları, kronik ağrı gibi türlü sorunların terapisinde son derece etkilidir. Erken dönem yaşantılarının yarattığı, çoğu zaman farkında olunmayan, ancak etkileri günlük yaşama yayılan irili ufaklı zorlanmaların, travmatik yaşantıların üstesinden gelmekte de kullanılır.

Psikodinamik Yaklaşım

Çözüm Odaklı Yaklaşım

Çift Danışmanlığında Psikobiyolojik Yaklaşım (PACT)

Imago Çift Danışmanlığı

Sistemik Yaklaşım

Stratejik Aile Danışmanlığı

Gestalt Yaklaşımı

Dizim Tekniği

Psikodrama

Oyun Üzerinden Danışmanlık

Bilişsel Yöntem

EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme)
Loading