Menu
Sizi Anlıyoruz...
  • pakua_1_1
  • pakua_1_2
  • pakua_1_3
  • pakua_2_1
  • pakua_2_2
  • pakua_2_3
  • pakua_3_1
  • pakua_3_2
  • pakua_3_3

Pakua Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri

Psikolojik danışmanlık, bireyin kendisi veya etrafındaki kişiler ile ilgili farkındalık kazanması, hayatta tıkandığı durumlarla ilgili farklı bakış açıları geliştirebilmesi, daha önce görmediği çözüm yollarını görmesine yardımcı olması ve etrafındaki kişilerle olan ilişkilerinin kalitesini artırabilmesi amacıyla uzman kişilerden alınan profesyonel bir destek sürecidir. Psikolojik danışmanlık hizmetine hemen herkesin ihtiyacı vardır. Hayatımızla ilgili alacağımız kararlarda ve yapacağımız seçimlerde etkili sonuçlar üretmemiz için bilgi ve içgörü eksikliklerimizi tamamlamamıza yardımcı olan bir süreçtir.

Psikolojik danışmanlıkta danışan ile danışman arasındaki ilişki temel önemdedir. Güvene dayalı bir ilişki değişime zemin hazırlamaktadır ve danışan bu sayede kendisi ile ilgili bir çok şeyi paylaşma ve çözümleme imkanı bulmaktadır.

Çeşitli sebeplerle psikolojik danışmanlık için başvurulabilmektedir. Yetişkin terapisi alanında kaygı, depresyon, ilişkisel sorunlar, uyum sorunları, öfke kontrolü problemleri, takıntılar, fobiler, travmalar, cinsel sorunlar, bağımlılıklar, kararsızlıklar,..vb problemler sıklıkla başvuru nedenleri arasında sayılabilmektedir. Ayrıca çocuk terapisi alanında, hiperaktivite, öğrenme güçlüğü, otizm, uyum sorunları, davranış problemleri, konuşma problemleri, dikkat dağınıklığı, okul sorunları, yeme problemleri, öfke kontrol, ergenlik problemleri vs. gibi birçok konuda psikolojik destek almak çözüm getirici olmaktadır.

Danışmanlık sürecinin uzunluğu kişiden kişiye değişmektedir. Bazen bir kaç görüşme yeterli olabilmekle beraber, bazı durumlarda daha uzun süre çalışmak gerekmektedir.

Loading