Menu
Sizi Anlıyoruz...

Psikodinamik Yaklaşım

Psikodinamik terapi, psikanalitik kuramı baz alan terapi formlarına verilen genel addır. Bu yöntemde, terapist, tarafsız ve nesnel bir gözlemci konumunu koruyarak danışanların bilinçdışı motivasyonlarını fark etmelerine yardım etmeye çalışır. Kişinin kendini daha iyi tanımasına ve sorunlarının altında yatan temel dinamikleri anlamasına odaklanır. Terapinin ana ekseni; kişinin anlamsız takıntı ve saplantıları, korku ve kaygıları, içsel çatışmaları, çatışmalara yönelik savunmaları ve ilişki düzenekleri üzerine kuruludur. Danışan ve terapist arasındaki ilişki, kişinin kendi kendisini baltalayıcı psikolojik süreçlerini ve hareketlerini araştırmak için bir alan olarak kullanır. Bu ilişki, süregelen karşılıklı bir duygusal düzenleme işlevine hizmet eder ve bu yolla değişimin yolunu açar. Bu süreç, kişinin kendi seçimlerini yapabilmesini ve yaşamını daha etkin yönetebilmesini olanaklı kılar.

EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme)

Çözüm Odaklı Terapi

Çift Terapisinde Psikobiyolojik Yaklaşım (PACT)

Imago Çift Terapisi

Sistemik Yaklaşım

Stratejik Aile Terapisi

Gestalt Yaklaşımı

Dizim Tekniği

Psikodrama

Oyun Terapisi

Bilişsel Terapi

Psikodinamik Yaklaşım
Loading