Menu
Sizi Anlıyoruz...

Kurumsal Danışmanlık

Rekabetin arttığı günümüz dünyasında kurumların ayakta kalabilmesi ve fark yaratabilmesi için psikolojik süreçlerin ve çalışan ilişkilerinin farklı bir gözle değerlendirildiği ve verimlilik, iş, performans, yönetim vb. konulara yeni yaklaşımlar getiren psikoloji disiplininden yararlanmaları kurumsal faydayı ciddi oranda arttırmaktadır.

Kurumsal danışmanlık, bir işyerinde çalışanların işle ilgili performans ve memnuniyetlerini artırma ve bu sayede kurumun işlevselliği, üretkenliği ve verimliliğinin geliştirilmesi amacıyla verilen bir danışmanlık hizmetidir.

Her kurum bir sistemdir ve bu sistemin uyumlu bir şekilde çalışması kurumun başarısı, üretkenliği ve verimliliğinde tartışılmaz bir öneme sahiptir. Kurum sistemi pek çok alt sistemden oluşur ve her sistemin kendine özel bir yapısı ve işlevi vardır. Her alt sistem de bireylerden oluşur ve bu bireylerin gereken işlevi sistemin diğer parçalarıyla uyumlu bir şekilde yerine getirebilmesi gereklidir. Kurumsal danışmanlık, sistemin tüm parçalarının, sistem içinde doyumlu ve üretken olabilmesini ve sistemin bütününe doğru şekilde hizmet edebilmesini amaçlar.

Çalışılan ortamın özellikleri kadar çalışan kişilerin bireysel psikolojik durumları ve birbirleriyle etkileşimleri de bireylerin verimliliğini ve işle ilgili doyumlarını etkilemektedir. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) yaptığı araştırmalara göre; iş doyumu fiziksel sağlığı önemli ölçüde etkilemektedir. Bu bakış açısından kurumsal psikolojik danışmanlık, iş verimliliğinin ve memnuniyetinin artmasına yardımcı olmasının yanı sıra psikolojik ve hatta fiziksel sağlığın korunması amacına da hizmet etmektedir. Dolayısıyla Kurumsal psikolojik danışmanlık hizmeti, şirketlerin fark yaratmasına ve kalite standartlarının gelişimine destek olan çok yönlü bir hizmettir.

Kurumsal psikolojik danışmanlık veren kişiler, endüstriyel psikoloji, klinik psikoloji ve İK yönetimi gibi konuları ortak bir zeminde birleştiren uzman psikologlardır. Bu hizmet, iş ortamının huzurunu ve verimliliğini bozan her türlü davranışsal ve duygusal sorunlara çözüm getirme konusunda etkili bir hizmettir. Şirket çalışanları arasındaki işbirliği ve uyumun iş verimine etkisi tartışılmazdır. Sağlıklı iletişim kurma becerileri, sağlıklı bir özgüven geliştirme, sorumluluk alabilme ve lider olabilme, yeniliklere uyum sağlayabilme, doğru satış ve pazarlama tekniklerine hakim olma, kişisel ilişkileri yönetebilme gibi pek çok amaca da hizmet etmektedir.

Kurumsal Danışmanlık Almanın Yararları

  • çalışanların bireysel hedeflerine ulaşmalarına, motivasyon geliştirmelerine ve performanslarını artırmalarına yardımcı olur.
  • çalışanların birbirleriyle açık ve etkili bir iletişim kurmalarına ve ekip halinde uyumlu bir şekilde çalışmalarına destek olur.
  • çalışma ortamının huzurunu etkileyebilecek bireysel kaynaklı sorunların iş ortamına yansıtılmadan çözümünü sağlayarak, yıkıcı rekabetin olumlu şekilde dönüştürülmesine katkıda bulunur.
  • çalışanların bulundukları ortama aidiyet hislerini geliştirerek daha mutlu ve güvenli hissetmelerini hedefler.
  • Kurumun hangi eğitimlere ihtiyacı olduğunu saptayarak işletme için en uygun eğitim ve danışmanlık çözümlerini belirler.
  • Yapılan işlerin ve kurum içi verimliliğin ölçülmesini sağlar.
  • Yönetici çalışan ilişkilerini geliştirir.
  • Liderlik becerilerini geliştirir.
  • Sürdürülebilir yüksek performansa ulaşmayı hedefler.
Kurumsal Danışmanlık
Loading