Menu
Sizi Anlıyoruz...

Ülkü Unsu

Psikolojik Danışman/ Bireysel Psikoterapist/ Aile ve Çift Terapisti/ Sanat Terapisti
Danışan aldığı merkezler
Ataşehir
Email
atasehir@pakuapsikoloji.com
Psikolojik Danışman/ Bireysel Psikoterapist/ Aile ve Çift Terapisti/ Sanat Terapisti

Lisans eğitimini Atatürk Üniversitesi Rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümünde tamamlamıştır. 2000 yılında başladığı meslek hayatında çeşitli eğitim kurumları ve danışmanlık merkezlerinde yürüttüğü çalışmaların yanısıra meslek hayatında psikolojik danışmanlık ve psikoloji alanında yurt içinde düzenlenen çok sayıda seminer, sempozyum, ve kongreye katılmış ve süreç içerisinde aldığı eğitimlerle sürekli gelişimi hedeflemiştir.  2004 -2008 yılları arasında otistikler derneği tarafından düzenlenen yaşamla bütünleşme ve entegrasyon kamplarında görev almıştır. Aynı yıllarda farklı gelişen çocuk ve gençlerin eğitimi, engelli ve otistik çocukların eğitimcilerinin eğitimi çalışmalarını tamamlamıştır. 2005 yılında Marmara üniversitesi özel eğitim bölümü yüksek lisans programında engelli ailelerine yönelik danışmanlık derslerine katılarak farklı gelişen bireyler ve aileleri ile ilgili eğitimlerini tamamlamıştır.

Uludağ üniversitesi ve Aura psikoterapi merkezi işbirliği ile düzenlenen sanatla terapi ve yaratıcılık eğitiminin 240 saatlik modülünü Yar. Doç Dr. Nevin Eracar’dan alarak sanatla terapi alanında, Aile ve Çift Terapisi eğitimini İFTİ Psikoterapi Merkezinde Dr. Murat Dokur’ dan alarak çift ve aile terapisi  alanında uzmanlaşmıştır. Sistemik, stratejik, yapısal eksperiyantal entegrasyonun klinik çalışma korteksine tanımlanması sonucunda oluşan sistemik ve pragmatik eksperiyantal yaklaşımı, çift ve aile terapilerinde yararlandığı  yaklaşımlardır

Kaygı bozuklukları alanında kendi geliştirdiği ;  sanat terapisi,  imajinasyon teknikleri ve metafor kullanımına dayalı  yöntem ile anksiyete ve kaygı bozuklukları alanında bireysel çalışmalar yapmaktadır. Bireysel psikoterapi, aile ve çift terapilerinde EMDR terapisinden de yararlanmaktadır.

Çocuk kitaplarındaki pedagojik özelliklerinin incelenmesi, değerlendirilmesi ve çocuk psikolojisine uygun hale getirilmesi amacı ile çalışmalar yapan uzmanımız, yayınevlerinde psikolojik danışman olarak çalışmalarını sürdürmektedir

İstanbul ili Emniyet Müdürlüğü çocuk şube biriminde istismara uğramış çocuklara yönelik psikososyal müdahale çalışmalarında bilirkişi olarak görev almaktadır.

2005-2006 yıllarında Ümraniye kaymakamlığı personeline yönelik mesleki tükenmişlik duygusunun iş ilişkilerine etkisinin azaltılması konusunda grupla psikolojik danışma sürecini 2 danışman eşliğinde yönetmiştir

2007-2009 yılları arasında İstanbul Anadolu yakasında bulunan ilköğretim kurumlarında öğretmenlere yönelik özel eğitim seminer çalışmaları ile kaynaştırma eğitiminde bilincin arttırılmasına yönelik çalışmalar düzenlemiştir.

2008-2009 Türk PDR derneği hukuk komisyonunda aktif görev almıştır     

İstanbul MEM tarafından 2006-2011 yılları arasında projelendirilen şiddet eylem planı çalışma komisyonunda görev almıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı özel eğitim ve rehberlik hizmetleri test geliştirme kapsamında temel yetenek testi  9-11 testinin Türkiye standardizasyonu çalışmalarına katılmıştır.         

Alanda çalışan rehber öğretmenlere yönelik, psikososyal müdahale çalışmalarında sanat öğelerinin kullanımı, okul öncesi anne babalara yönelik, gölgeler ve yansımalar anne baba okulu seminerleri, anaokullarında anne baba çocuk ve öğretmen iletişiminde sanat öğelerinin kullanımı, Pdr ve psikoloji bölümü öğrencilerine yönelik, sanatla terapi uygulamalarının öznel iyi oluş üzerine etkileri ve danışmanlık becerilerinin geliştirilmesi grupla psikolojik danışmanlık çalışması, çalışan annelere yönelik destek grupları , gençlerde öfke yönetimi, masallarla duygu ifadeleri çalışmaları grupla psikolojik danışma alanında yaptığı çalışmalardan bazılarıdır

Çalışma hayatı süresince; yaratıcı drama, oyun terapisi, varoluşsal terapi, çocuklarda nöroloji ve öğrenme ilişkileri, açev anne destek eğitimi, EMDR, aile ve çift terapisi eğitimi, sanatla terapi ve yaratıcılık eğitimi, transaksiyonel terapi vb eğitimler almıştır ve aldığı eğitimleri eklektik bir yöntemle çalışmalarında uygulamaktadır

Denver gelişimsel tarama testi, C.A.T Gessel , Goodenough, Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Louisa Duss, TKT,  Peabody, Leiter, Temel Yetenek Testi 9-11 Testi uygulayıcısıdır.

Loading