Menu
Sizi Anlıyoruz...

Ölçme Değerlendirme Çalışmaları

Kurumların, gerek iş geliştirme, gerekse performans değerlendirmeye yönelik ihtiyaçlarını belirleme, ölçme ve değerlendirme amacıyla yürütülen çalışmalardır. Bu ihtiyaçlar çerçevesinde verilen hizmetlerden bazıları şunlardır: odak grup çalışmaları, bilimsel araştırma analizi, bireysel ve grup istatistik eğitimleri, eğitim ihtiyaç analizi, test ve ölçek geliştirme, memnuniyet araştırmaları vb. Her çalışma sonrasında kapsamlı bir rapor oluşturulur ve hizmet talep eden kuruma bir yol haritası sunulur.

Ölçme Değerlendirme Çalışmaları
Loading