Menu
Sizi Anlıyoruz...

Koçluk Hizmetleri

Koçluk hizmetleri, bireyin kendi kapasitesini üst düzeyde kullanmasını sağlayan, hayatında bir arada yürütmesi gerekli alanların hepsini keyif alarak yönetebilmesini sağlayan, kişisel gelişimine destek olan, hayatındaki günlük sorun ve streslerle etkili bir şekilde başa çıkabilmesini sağlayan danışmanlık hizmetidir. Koçluk esas olarak keşfetme, farkına varma ve tercihlerle ilgilidir.

Uluslararası Koçluk Federasyonu, danışanı kendi kişisel ve mesleki hayatının uzmanı olarak gören ve her danışanın yaratıcı, becerikli ve bütün olduğuna inanan bir koçluk bakış açısına sahiptir. Bu temelden hareketle;

Koçun sorumluluğu ;

 • Danışanın gerçekleştirmek istediği şeyi keşfetmesini sağlamak, kişisel hedeflerini netleştirmesine yardımcı olmak ve bu hedefleri gerçekleştirebilmesi için destek olmak
 • Danışanın kendini keşfetmesini teşvik etmek,
 • Danışanın geliştirdiği çözümler ve stratejiler ortaya çıkarmak.

KOÇLUK ALMAK NE İŞE YARAR ?

PROFESYONEL KOÇ ;

 • Her şeyden önce konuyla değil, kişiyle çalışır. Böylece danışan, sadece o konuyu çözerken aslında başka birçok konuya ilişkin potansiyelini de keşfeder.
 • Koçluk ilişkisi danışanın emin adımlarla ilerleyen gelişim yolculuğunu başlatmış olur.
 • Arkadaşlarından farklı olarak kişiye ne yapması gerektiğini ya da nasıl yapması gerektiğini söylemez. Çünkü tüm bunları nasıl yapması gerektiğini ve hangi adımları atacağını kişinin gerçekte bildiğini bilir. Kişinin çözüm üretme kapasitesini geliştirmeye odaklanır.
 • Koç çözüm odaklı çalışır. Düşüncelere ayna tutarak gerçekten danışanın ne istediğini keşfetmesini kolaylaştırır. Danışan eksik alanlarına odaklanmak yerine kendi güçlü yönlerini keşfeder ve neler yapabileceğini fark eder.
 • Profesyonel koç, danışanı yolculuğunda atacağı adımlar için yüreklendirir ve eyleme geçmeyi hızlandırır. Böylece hayallere adım adım yaklaşılır ve geleceğinin direksiyonunu danışan kendi eline alır.

PROFESYONEL KOÇ ;

 • Seste , enerjide ve duygularda ki küçük değişiklikleri bile yakalayabilen, karşısındakinin kendisine ilettiği her şeyi almak konusunda titizlik gösteren kişidir.
 • Danışanlarının içindeki en iyiyi, onlar kendi içlerinde olanları fark edemeseler bile, fark eden kişidir.
 • İnsanların istediklerini söylediği şeyleri gerçekleştirip gerçekleştiremedikleri ve tercihlerinin peşinden gidip gidemedikleri ile ilgilenen kişidir.
 • Danışanın yapabileceğini söylediği şeyleri yapabileceğine, olmak istediklerini söyledikleri insan olabileceklerine inanan kişidir.

KOÇLUK HİZMET ALANLARI

Bireylerin kendisine kısa vadeli ve uzun vadeli hedefler koyması ve bu hedeflere etkin ve hızlı bir şekilde ulaşması

Kişinin kendi yaşamını etkin bir şekilde ve hedeflerine ulaşacak bir şekilde planlama, organize etme ve yaşamını ve ilişkilerini yönetme becerilerini kazanabilmesi

Yaşadığı yakın ve duygusal ilişkilerde ve iş dünyasında kurduğu ilişkilerde duygusal ve davranışsal süreçlerin etkisini fark etmesi

Etkili ve verimli çalışma yöntemleri konusunda becerilerini arttırabilmesi

İş ve yakın ilişkileri yönetebilme becerisini arttırabilmesi

Kişisel performans arttırma

Yönetim becerilerini geliştirme

Kişinin hayatındaki alanları(duygusal, iş, gelecek, ev, çocuk vb.) dengeli bir biçimde yönetebilmesi,

Öğrenci koçluğu; öğrencilerin başarıları ve performanslarını arttırma

Koçluk hizmetleri terapi değildir. Yaşam kalitemizi ve performansımızı arttırmada etkili bir rehberlik ve yönlendirme hizmetidir.

Koçluk Hizmetleri
Loading